Πρόγραμμα 1ο – Δημοτικό

ΩΡΑΡΙΟ
13.00-21.00
ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΤΕΤΑΡΤΗ ΠΕΜΠΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
13.00-14.00 Προσέλευση
Ελεύθερη Απασχόληση
Προσέλευση
Ελεύθερη Απασχόληση
Προσέλευση
Ελεύθερη Απασχόληση
Προσέλευση
Ελεύθερη Απασχόληση
Προσέλευση
Ελεύθερη Απασχόληση
14.00-15.00 Μελέτη Μελέτη Μελέτη Μελέτη Μελέτη
15.00-16.00 Μελέτη Μουσικοκινητική Αγωγή Master Chef Puzzle Lego Master Chef
16.00-17.00 Ζωγραφική (Λίνα Δεληολάνη) Μικροί Αθλητές
(Έλενα Βαγενά)
Μουσικοκινητική Αγωγή Μικροί Αθλητές
(Έλενα Βαγενά)
Ζωγραφική (Λίνα Δεληολάνη)