Εγκαταστάσεις

Το κτίριό μας

ΤΟ ΚΔΑΠ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ βρίσκεται στην Ι.Πασσαλιδη 9 στην Καλαμαριά σε έναν χώρο 180 τετραγωνικών μέτρων. Είναι ένας σύγχρονος χώρος, η αρχιτεκτονική του οποίου είναι σύμφωνη με τις προδιαγραφές που προστάζουν οι νεότερες θεωρήσεις περί αγωγής και εκπαίδευσης. Το κτίριό μας στεγάζει δύο μεγάλες αίθουσες οι οποίες είναι διαμορφωμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να υποστηρίζουν διαθεματικά και διεπιστημονικά προγράμματα. Πληροί όλες τις προϋποθέσεις ασφάλειας και υγιεινής, όπως ορίζονται από τις διεθνείς προδιαγραφές δημόσιας υγιεινής και προστασίας του χώρου.

ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΑΙΘΟΥΣΑ ΜΕΛΕΤΗΣ